Disclaimer

Sebas van den Brink spant zich op deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel bekijken mogelijk. Stuur uw reactie per e-mail naar: sebas@sebasshop.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het bericht van informatie via het internet, zoals een onderbreking. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen van ideeën verstrekt door namens Sebas van den Brink via deze website, acht Sebas van den Brink zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken sterven via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Sebas van den Brink stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Sebas van den Brink zal passende en organisatorische maatregelen nemen, technische houdend met, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en / of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Sebas van den Brink snelle geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten van diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Sebas van den Brink of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Sebas van den Brink een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Sebas van den Brink, behalve en voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.